ANBI

St. GG Producties
Durgerdammerdijk 205
1026 CM Amsterdam
06 14683473
BTW/RSIN nr: 8204.63693.B01
REK. nr: NL 63RABO 013 8258 78
KvK: 34327818
 
St. GG Producties heeft een ANBI status
 
Bestuur:
Gerda Kalsbeek penningmeester
Marieke Slinkert secretaris
Robert van Altena voorzitter
Beloning van het bestuur en
de doelstelling van de stichting
zijn te lezen in de Statuten
Verslag uitgeoefende activiteiten
zijn te vinden in het beleidsplan.
                                                                                                                                                  Jaar rek 2017 2018 2019